top of page

КМЖ саласындағы саясат

iso 9001, iso 14001, iso 18001

"ЭРГОНОМИКА" ҒӨФ ЖШС - компанияның тұрақты экономикалық дамуын қамтамасыз етуге бағытталған.

Негізгі мақсат-сапа және қауіпсіздік менеджменті, экологиялық және энергетикалық менеджмент арқылы қол жеткізуге болатын өнімдер мен қызметтердің сапасы.

Біз өзіміздің қызметіміздің барынша тиімділігін қамтамасыз ету үшін өндірістік емес шығындарымызды жыл сайын төмендетуді мақсат етіп отырмыз.

Қазақстан нарығын тұтынушылардың талаптары мен үміттеріне жауап беретін өнімдермен және қызметтермен қамтамасыз ету тұрақты сенімді дамуға қол жеткізілетін болады.

Көпжылдық жеке тәжірибеге және ғылымдағы соңғы жетістіктерге сүйене отырып, біз өз қызметіміздің таңдалған бағытына деген адалдығымызды растауға тырысамыз.

Біздің жұмысымыздың негізінде өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жұмыс өндірісі кезінде жарақат алу және денсаулықтың нашарлауы тәуекелдерін жою, жұмыс жағдайларының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қолданыстағы нормативтік және заңнамалық талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету жатыр.

Азаматтардың денсаулығын немесе мүлкін, қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету.

Жоспарлаудан бастап дайын өнімді жеткізуге дейін біз компанияның барлық процестерін мұқият зерттейміз. Біз ең сапалы, қауіпсіз шикізатты, сенімді жеткізушілерді, жолға қойылған көлік логистикасын таңдаймыз. Біз қауіпсіз өндірісті ұйымдастырамыз. Сәйкестікті растау бойынша құжаттарды рәсімдейміз.

Біз ұйымымыздың менеджменті ИСО халықаралық стандарттарында баяндалған қағидаттар мен нормаларға қатаң сәйкестікте құрылуы тиіс екенін түсінеміз. Біз біздің ұжым тұтынушының толық қанағаттануына қол жеткізу ниетімен бірыңғай команда ретінде жұмыс істеуге ұмтыламыз. Біз сондай-ақ басшылардың жетекші рөлінің, олардың жағдайды дұрыс бағалау және дұрыс шешім қабылдау қабілетінің маңыздылығын түсінеміз. Біздің мақсаттарымызға қол жеткізуде бәрі маңызды-сатылымның жоғары тиімділігін қамтамасыз ететін жаңа технологиялар, тұтынушының қажеттіліктерін түсінуге қабілетті мейірімді, жанашыр және сезімтал қызметкерлер және жедел әрекет ету.

Ғылым мен технологиядағы қарқынды инновациялар кезінде біз жеткізілетін өнімнің бағасы мен сапасының теңгерімін сақтауға тырысамыз. Біздің ойымызша, бұл негізгі шарты кіру кезінде көшбасшылық жағдайды нарығында.

iso 9001, iso 14001, iso 18001

Біздің компанияның басшылығы сапа менеджменті, экологиялық менеджмент жүйесі, кәсіптік қауіпсіздік және денсаулық сақтау менеджменті жүйесі, энергия менеджменті (бұдан әрі – біріктірілген менеджмент жүйесі-КМЖ) саласындағы саясатты іске асыруға жауапты болады және менеджмент жүйесінің жұмыс істеуі үшін қажетті жағдайларды жасауға, осы мақсаттар үшін тиісті қаржы, техникалық, адами және өзге ресурстарды бөлуге, оларды тиімді пайдалануды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

КМЖ саласындағы саясат пен мақсаттарды іске асыруға қол жеткізіледі:

  • қажеттіліктердің динамикасын жүйелі зерделеу және ұйымның оларды орындауға дайындығын қамтамасыз ететін шаралар қабылдау арқылы ескерту;

  • КМЖ саласында барлық деңгейдегі басшылардың және әрбір қызметкердің өз жұмыс орнында дербес жауапкершілігін белгілеу арқылы жүзеге асырылады;

  • ИСО халықаралық стандарттары және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттары мен нұсқамалары шеңберінде сапа бойынша барлық жұмысты ұйымдастыру;

  • КМЖ саласындағы мақсаттарға қол жеткізу үшін адами, материалдық және қаржылық ресурстарды бөлуді оңтайландыру;

  • өндірістің жаңа технологиялары саласындағы жетістіктерді жүйелі зерделеу;

  • барлық деңгейдегі қызметкерлерді жүйелі оқыту және біліктілігін арттыру;

  • басқару үдерістерінің тұрақты мониторингімен және КМЖ менеджмент жүйесінің талаптарына тұрақты сәйкестікке және жақсартуға бағытталған түзету және алдын алу іс-қимылдарын уақтылы қабылдаумен қамтамасыз ету;

  • өндірістік процестердің қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету.

bottom of page